Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 4. Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Verification: f620c14aed060f2a
25.11.2018
A+
A-

Bilgiler, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu alt kolu olan internet sitesinden alınmıştır.

GİRİŞ

Üreticilerin tüm doğal afetlere karşı güvence altına alınarak, gelirlerinde istikrarısağlayabilecek, geniş kapsamlı, sürdürülebilir bir tarım sigortası sisteminin kurulabilmesiamacıyla, 5363 sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” 21.06.2005 tarihinde Resmi Gazete’deyayınlanarak, yürürlüğe girmiş ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kurulmuştur.Bu Kanun, bir yandan çiftçinin ödeyeceği sigorta primine Devlet desteği verilebilmesinisağlarken, diğer yandan sigortacılık uygulamalarını standart hale getirmeyi, teminatkapsamını genişletme ve çeşitlendirmeyi, tazminat ödemelerinin zamanındayapılabilmesini, tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasınıhedefleyen bir sistem kurmaktadır. Kısaca TARSİM olarak adlandırılan bu Sistem’in kâramacı bulunmamaktadır ve temeli gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yapılacak sigortalarkarşılığında üstlenilen riskler, sigorta şirketlerinin çiftçilerden aldıkları primler ve Devlet’insağlayacağı prim destekleri, bu Havuz’da toplanmakta, çiftçilerin uğrayacağı zararlar buHavuz’dan karşılanmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU

Tarımsal üretimi tehdit eden doğal riskler nedeniyle meydana gelen kayıplar, üreticiningelirinde dalgalanmalara neden olmakta, üretim faaliyetinin sürdürülmesini kesintiyeuğratmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelecek bu kayıplarınönlenebilmesi ve azaltılabilmesi için en etkili sistem Tarım Sigortası’dır.TARSİM, düzenlediği “Tarım ve Risk” konulu fotoğraf yarışmasında, tarım faaliyetlerininönemini vurgulayarak ve bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlardoğurabileceğine işaret ederek; tarım sigortaları ile ilgili ülke genelinde farkındalığıartırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

KATILIM

Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu(TFSF) temsilciler, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üst düzey yöneticileri, İstanbulFotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İktisadi İşletmesi (İFSAK) Yönetim Kurulu Üyelerive birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesinkatılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam edenkatılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

ÖDÜL-SERGİLEME/SATIN ALMALAR

Birincilik 5.500.- TL

İkincilik 4.500.- TL

Üçüncülük 3.500.- TL

Mansiyon (4 adet) 1.250.- TL

Sergileme/Satın Alma (En fazla 20 adet) 125.- TL

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi : 31.12.2018 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi : Şubat 2019

Sonuçların Açıklanması : Şubat 2019

Ödül Töreni : Daha sonra duyurulacaktır.•

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.