Tarımda 100 Serisi 6: Tarım Ekonomisi Alanında 100 Kitap Envanteri (Osman İnan Yazdı)

Osman İnan
Kendimden kısaca biraz bahsedecek olursam, 2007 yılında Önder Çiftçi Projesinde staj yaptım, aynı yerde Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü 2008 yılında bitirip askere gidene kadar kaldım. 2009 ortalarında askerlik bitince Tarım Ekonomisi Bölümünde yüksek lisansa başladım. Aynı zamanda bir makine üretim şirketinde kalite bölümünde çalıştım ve ayrıca ailemin kendi arazilerinde 2011 yılı sonuna kadar tarım işiyle uğraştım. Bu tarihten 2014 yılı sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığında uzman mühendis olarak çalıştım. AB ülkeleri ve Türkiye’de tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili çalışmalar yaptım. Daha sonra 2016 yılı sonuna kadar kendi arazilerimde ceviz ve kavak yetiştiriciliği yaptım. O tarihten sonra kendi danışmanlık şirketimi kurup, gayrimenkul işine başladım. Bu dönemde yüksek lisansımı tamamladım. Tarım Ekonomisi Bölümünde doktora eğitimine başladım. Bunun yanında tarım işlerine devam etmekteyim. 2014 yılı sonundan beri de kamulaştırma, hukuk ve ceza davalarında bilirkişilik yapmaktayım. Tarım Ekonomisi Derneği, Zir. Müh. Odası ve Buğday derneğine üyeyim.

TARIM EKONOMİSİ ALANINDA 100 KİTAP ENVANTERİ: OSMAN İNAN YAZDI

Tarım Ekonomisi oldukça geniş bir alan. Yıllarca çalışıp yine bilmediğiniz konularla karşılaşırsınız. Bunun için sürekli okumaya istekli, yeniliklere açık olmak gerekir. Bunun içinde özellikle güncel makaleleri takip etmek gerekir. Makale okuyabilmek öyle kolay bir iş de değildir. En azından tarım ekonomisinin temel konularında bir bilgi birikime sahip olmak gereklidir; okunur elbette ancak yeterli karşılaştırma yapılamayacak, istenen düşünce, verim alınamayacaktır. Kütüphanemde olan tarım ekonomisi öğrenimim süresince bana önerilmiş, bir şekilde edinmiş olduğum tarım ekonomisi alanıyla ilgili 100 kitap derledim. Ülkemizde çok çok değerli burada kitabını listeleyemediğim değerli akademisyen bulunmaktadır. Ne olur kusura bakmasınlar, başka bir tarım ekonomistinde de diğer hocalarımın kitapları vardır. Ben Trakya Üniversitesi lisans, Namık Kemal Üniversitesi yüksek lisans mezunu olmam sebebiyle daha çok kendi hocalarımın ve yakın üniversitelerdeki hocalarımın kitaplarını belki bilebiliyorum. Açıkça belirtmem gerekirse; en iyi diye bulduğumdan değil, kendimde olan kitapların envanterini çıkarttım. Ara sıra genç arkadaşlardan ne okumalıyım şeklinde mesajlar alıyorum. Bildiğim şu; okuyun okudukça neyi okumanız gerektiğini, hangi kitabın sizin için daha faydalı olacağını göreceksiniz. Kitap önerisi olursa yazabilirsiniz. Çokta memnun olurum. Umarım liste birilerine faydalı olur.

 1. Ekonomi El Sözlüğü – Erhan Arda
 2. Temel Ekonomi – Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Prof. Dr. Ayhan Aytaç, Prof. Dr. Kasırga Yıldırak, Prof. Dr. Ahmet Atakişi ve Doç Dr. Nural Yıldız
 3. Makroekonomiye Giriş – Prof. Dr. Tümay Ertek
 4. Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi (2 Kitap) – Dr. Mahfi Eğilmez
 5. Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi ve Değişim Sürecinde Türkiye (2 Kitap) – Dr. Mahfi Eğilmez
 6. Türkiye Ekonomisi – Prof. Dr. Yakup Kepenek
 7. Türkiye İktisat Tarihi – Prof. Dr. Korkut Boratav
 8. Kalkınma Ekonomisi – Prof. Dr. Ergül Han – Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya
 9. Sosyal Politika – Prof. Dr. Ayşen Tokol – Prof. Dr. Yusuf Alper
 10. Kentleşme Politikası – Prof. Dr. Ruşen Keleş
 11. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği – Prof. Dr. İ. Hakkı İnan
 12. Tarım Ekonomisi – Prof. Dr. Zeynel Dinler
 13. Tarım Ekonomisi – Prof. Dr. Erkan Rehber – Prof. Dr. Hasan Vural
 14. Sözleşmeli Tarım (Teori ve Uygulama) – Prof. Dr. Erkan Rehber
 15. Tarım Politikası – Prof. Dr. Fahri Yavuz
 16. Türkiye’de Tarım – Prof. Dr. Erkan Rehber – Prof. Dr. Hasan Vural
 17. Tarım ve Gelişme – Prof. Dr. Gülten Kazgan
 18. Türkiye’de Dünya’da Tarımsal Destekleme Politikaları – Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu
 19. Tarım Ekonomisi ve Politikası – Prof. Dr. Arslan Zafer Gürler
 20. Dünya’da ve Türkiye’de Tarım ve Tarım Politikalarının Geleceği – Prof. Dr. Mustafa Acar – Doç. Dr. Selma Aytüre
 21. Dünden Bugüne Kırsal Gelişme Politikaları – Prof. Dr. Cevat Geray
 22. Üretme Tüket – Ali Ekber Yıldırım
 23. Organik Tarım – Prof. Dr. Erkan Rehber
 24. Nasıl Bir Organik Tarım? – Prof. Dr. Tayfun Özkaya
 25. Türkiye’de Kırsal Kalkınma – Doç Dr. Muzaffer Bakırcı
 26. Avrupa Birliği – Prof. Dr. Rıdvan Karluk
 27. AB ve Türkiye (Türkiye Tarımı ve Ortak Tarım Politikası) – Prof. Dr. Serkan Gürlük – Dr. Özlem Turan
 28. Türkiye’de Geçmişten Bugüne Tarım Politikaları ve Ekonomisi – Editörler: Dr. Bekir Pakdemirli, Prof. Dr. Banu Yücel, Prof. Dr. Nedim Koşum ve Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar
 29. Bildiğimiz Tarımın Sonu Küresel İktidar ve Köylülük – Prof. Dr. Çağlar Keyder – Prof. Dr. Zafer Yenal
 30. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık – Editör: Habib Çadırcı
 31. Tarımsal Yayım ve Yeniliklerin Benimsenmesi – Prof. Dr. Aydın Gürel
 32. Yeni Köy Sosyolojisi Tartışmaları (Küreselden Yerele Tarım Politikaları ve Yoksulluk) – Doç. Dr. Şinasi Öztürk
 33. Yeni Türkiye Tarım Politikaları Özel Sayısı I – II Sayı: 113-114
 34. Türkiye’de Tarım – Doç Dr. Selma Aytüre – Prof. Dr. Mustafa Acar
 35. Dünya’da Gıda Terörü – İsmail Tokalak
 36. Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak Gıda Güvenliği – Süleyman Erdoğan
 37. Küresel Gıda Güvenliği, Gerçekler, Çağrılar, Perspektifler – Prof. Dr. Eldar Guliyev
 38. Gıda Krizi – Abdullah Aysu
 39. Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı – Dr. Metin Uğurlu
 40. Çağdaş Tarım Sorunu – Prof. Dr. Zülküf Aydın
 41. Küreselleşme ve Kırsal Dönüşüm – Doç. Dr. Dilek Çiftçi Yeşiltuna
 42. Osmanlı’da Tarım Politikaları – Abdullah Aysu
 43. Gıda Mühendisi gibi Düşünmek – Abdullah Reha Nazlı
 44. Gıda Güvenliği ve Gıda Mevzuatı – Prof. Dr. Nevzat Artık, Prof. Dr. Nevin Şanlıer, Doç. Dr. Aybüke Ceyhun Sezgin
 45. Gıda Endüstrisinde Güvenli Gıda Üretmek – Dr. Teslime Mahmutoğlu
 46. Küresel Gıda Düzeni (Kriz Derinleşirken) – Prof. Dr. Mustafa Koç
 47. Pazarlama İlkeleri – Prof. Dr. İsmet Mucuk
 48. Pazarlama İlkeleri – Prof. Dr. Mehmet Karafakıoğlu
 49. Pazarlama Yönetimi – Prof. Dr. Philip Kotler – Prof. Dr. Kevin Lane Keller
 50. Pazarlama Araştırmaları – Prof. Dr. Kemal Kurtuluş
 51. Uluslararası Pazarlama – Prof. Dr. Ömer Akat
 52. Uluslararası Tarımsal Pazarlama – Prof. Dr. Halil Fidan
 53. Kırsal Kalkınma Perspektifinden Sektörel Pazarlama – Prof. Dr. Abdulvahap Baydaş – Dr. Murat Bayat
 54. Perakende Yönetiminin Temelleri – Prof. Dr. Kenan Aydın
 55. Yeni Sömürgecilik Açısından Gıda Emperyalizmi – Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk
 56. Tarım Muhasebesi – Prof. Dr. Bahattin Çetin – Doç. Dr. Tolga Tipi
 57. Tarımsal Değerleme ve Bilirkişilik – Prof. Dr. Erkan Rehber
 58. Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik – Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim
 59. Bilirkişi El Kitabı – Medar Kalkan
 60. Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi – Dr. Bahaettin Balçık
 61. Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniği – Prof. Dr. İ. Hakkı İnan
 62. Girişimcinin El Kitabı – Steve Blank – Bob dorf
 63. İşletme – Dr. S. Kadri Mirze
 64. Modern İşletmecilik – Prof. Dr. İsmet Mucuk
 65. Tarımsal İşletme Planlama – Prof. Dr. İ. Hakkı İnan
 66. Gıda Sanayi İşletme Ekonomisi – Prof. Dr. Bahattin Çetin
 67. Temel Sigortacılık – Murat Özbolat
 68. Tarım Sigortaları – Prof. Dr. Bahattin Çetin
 69. Finansal Yönetim – Dr. Öztin Akgüç
 70. Tarımsal Finansman – Prof. Dr. Bahattin Çetin
 71. Ekolojik Ekonomi – Prof. Dr. Arslan Zafer Gürler-Prof. Dr. Gülistan Erdal-Doç. Dr. Sibel Gülse Bal-Dr. Bekir Ayyıldız
 72. Çeşitli Yönleriyle Kırsal Göç – Dr. Ertuğrul Çiftçi
 73. Çevre Politikası – Prof. Dr. Hasan Ertürk
 74. Çevre Sorunları – Prof. Dr. Kemal Görmez
 75. Ekolojik Okuryazarlık ve Çevre Eğitimi – Doç. Dr. Oğuz Özdemir
 76. Yeşil Pazarlama – Prof. Dr. Mert Uydacı
 77. Kooperatifçilik – Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim
 78. Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli – Prof. Dr. İ. Hakkı İnan
 79. Temel Ekonometri – Prof. Dr. Damodar N. Gujarati
 80. Ekonometriye Giriş – Prof. Dr. Aziz Kutlar
 81. Uygulamalı Ekonometri – Prof. Dr. Aziz Kutlar
 82. Bilgisayar Uygulamalı Ekonometriye Giriş – Prof. Dr. Aziz Kutlar
 83. Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller (Teori ve Bir Uygulama) – Prof. Dr. Hüseyin Özer
 84. Turizmde Alternatif Ekolojik Turizm, Doğa Turizmi, Kırsal Turizm, Yayla Turizmi – Hikmet Haberal
 85. Ulusların Zenginliği – Adam Smith
 86. Kapital – Karl Max
 87. Genel Teori – John Maynard Keynes
 88. Kapitalizm ve Özgürlük – Milton Friedman
 89. Süt Uyuyunca, Ölmez Ağacın Peşinde, Susamlı Halkanın Tılsımı, Nimet Geldi Ekine, Silivrim Kaymak (5 Kitap) – Artun Ünsal
 90. Bereketli Topraklar Üzerinde – Orhan Kemal
 91. Köy Enstitüleri ve Ötesi ve Bizim Köy (2 Kitap) – Mahmut Makal
 92. Köylüler – Talip Apaydın
 93. İnce Memed ve Teneke (2 Kitap) – Yaşar Kemal
 94. Senin Köylerin – Cesare Pavese
 95. Köyün Kamburu – Kemal Tahir
 96. Yılanların Öcü – Fakir Baykurt
 97. Yoksulluğun Bulunmadığı Bir Dünyaya Doğru – Prof. Dr. Muhammed Yunus
 98. Latin Amerikanın Kesik Damarları – Eduardo Galeano
 99. Gazap Üzümleri – John Steinbeck
 100. Tüfek, Mikrop, Çelik – Jared Diamond

Yük. Zir. Müh. Osman İNAN

osmaninan1985@gmail.com

09.02.2021

Tarımda 100 Serisi: Tarım Ekonomisi Alanında 100 Kitap Envanteri

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.