Obezite Nedir?

Halk arasında aşırı kiloluluk, hastalık ölçüsüne varılan şişmanlık olarak bilinen obezite teknik olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için, alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması gerekmektedir. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18’i, kadınlarda ise %20-25’ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30’un üstüne çıkması obeziteyi oluşturmaktadır. Günlük alınan enejjinin

İbrahim Saraçoğlu Kimdir?

İbrahim Saraçoğlu Kimdir? Daha çok alternatif tıpla ilgili araştırmaları ile ön planda olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirildikten sonra medyada daha da çok ön plana çıkmaya başlayan Kimya profesörüdür. Biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı olan İbrahim Adnan Saraçoğlu, Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015 yılında Cumhurbaşkanı başdanışmanı oalrak atanmıştır. 1949 yılında Safranbolu’da doğan İbrahim Adnan Saraçoğlu kimyager, akademisyen, biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanıdir. Kimya eğitimini tamamladıktan sonra 1982 yılında Avusturya Graz

Kertenkele Eti Helal mi?

Kertenkele Eti Helal mi? İslami kaynaklarına göre kertenkelenin haramlığına dair hiçbir ibare yoktur. Gene İslami usule göre haram kılınmayan her şey helaldir. Yani yenilmesine dair hiçbir beis yoktur. Peki kertenkele eti helal ise neden tüketmiyoruz? Peygamberimiz’le aynı gerekçe olabilir. Peygamberimizin gerekçesi şu kıssada kısaca özetlenebilir; Bir gün Peygamberimize kızartılmış bir kertenkele ikram ettiler. Peygamberimiz yemek için elini uzatınca ikram edilen etin kertenkele eti olduğu söylenince ikramı yemekten uzak durdu. Bunun

Katır Eti Helal mi?

Katır Eti Helal mi? Katır gibi iki ayrı türün çiftleşmesiyle meydana gelen hayvanların hükmü onları meydana getiren hayvanların hükmüne tabidir. Yani hayvanı meydana getiren iki tür de helal ise doğan yavru helaldir. (Koyun ve Keçi); Hayvanı meydana getiren iki tür de haram ise doğan yavru haram. (Domuz ve Haram olan başka bir hayvan) Biri helal diğeri haram ise iki farklı görüş vardır; Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ihtiyaten haram kabul

At eti Helal mi?

At eti Helal mi? İslamiyet’e göre bir hayvanın etinin helal veya haram olması; tahir (temiz) veya necis (pis) olmasıyla alakalı bir durumdur. Tahir olan her et helal iken necis olan her et ise haramdır. Necis ve tahirlik hayvanin kendisinden de kaynaklanabileceği gibi kesiliş tarzından da kaynaklanabilir. Mesela domuz hayvan olarak haram kılındığı için bunun kesim tarzına veya kimin kestiğine bakmaksızın haram olduğunu belirtebiliriz. Ancak normalde helal olan bazı hayvanlar (koyun

Et yiyen böcek hastalığı (Nekrotizan Fasiit) nedir?

Son yıllarda haberlerde çok sık duyduğumuz böcek yiyen bakteri nedir? Birkaç türü olan bakterilerin en sık rastlanılanı Nekrotizan fasiit‘dir. Savunma sistemi zayıf insanlarda ölüme bile neden olabilen bir bakteri türüdür.   Bulaşma Kaynağı Nedir? Daha çok böcek ısırıkları, pis sular, bataklıklardan avlanmış su ürünlerinin yaralara teması, tümör, kas berelenmeleri, hasta kişilerle öpüşme ve yakın temas hastalığın başlıca bulaşma kaynağıdır. Lakin son yıllardaki vakıaların ekseri nedeni başlıca hastalık sebeplerinin aksine gıda

Eşek Eti Yemek Helal mi?

Eşek Eti Yemek Helal mi? Eşek etinin tahir (temiz) veya necis (temiz olmayan) olduğu konusunda alimler ihtilafa (anlaşmazlık) düşmüşlerdir. İhtilafa düştükleri için net olarak tahir veya necis diye hüküm vermek doğru olmayacaktır. Bu durumu  ashabı rey (İhtilaflı hükümler hakkında görüş belirten fetva vermeye layık ilim müçtehitleri) eşek etini tahir ve necis arasındaki şüpheli (Meşkük) kategorisinde görmüşlerdir. Tahir ve necisliği meşkük olunca helal ve haramlığı da aynı şeklide meşkük görünmüştür. Bununla

At Sütü İçmek Haram mı?

At Sütü İçmek Haram mı? Hayvan sütlerin helalliği haramlığı etleriyle aynı hükümdedir. Yani eti helal olan bir hayvanın, dişisinin sütü de helaldir aynı şekilde eti haram olan hayvanın sütü de haramdır (İnsan sütü hariç: İnsan eti haram, sütü helaldir). Daha önce at eti ile ilgili hükmü irdelemiş ve bazı alimlere göre tenzihen mekruh olmakla beraber helal olduğunu söylemiştik. Bu bağlamda at sütüne de helal diyebiliriz. Tenzihen Mekruh: Bir sebebe bağlı

Deli Dana Nedir?

Deli Dana Nedir? Bovine Spongioforme Encephalopathy (BSE) olarakta bilien ve İngilizcesi Mad Cow Disease olan hastalığa ilk defa 1986 yılı Kasım ayında İngiltere’de saptanmıştır ve gerek bütün dünya ve gereksede Türkiye’nin o zamandan beri sık sık gündeminde durmuştur. (1) Deli dana hastalığı, beyin dokusu iltihabından muzdarip hayvanların tüketilmesiyle insanlara bulaşabilmektedir. Bu rahatsızlık oldukça yavaş ilerleyen, teşhisi zor ve ölümlere yol açan bir sağlık sorunudur. (2) “Deli Dana hastalığı, büyükbaş hayvanların

Dezenfeksiyon Nedir?

Dezenfeksiyon Nedir? Kısacası mikroplardan arınma olan dezenfeksiyon, hastalık veren veya tehlikeli algılanan mikroorganizmaların sayısının kimyasal maddeler ve fiziksel yöntemler vasıtasıyla gıda güvenliği ve uygunluğundan ödün vermeyecek bir seviyeye indirilmesine, üremenin durdurulmasına veya yavaşlatılmasına denir.