2019 Zehirsiz Sofralar Konferansı: Osman İnan Yazdı

Osman İnan
Kendimden kısaca biraz bahsedecek olursam, 2007 yılında Önder Çiftçi Projesinde staj yaptım, aynı yerde Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü 2008 yılında bitirip askere gidene kadar kaldım. 2009 ortalarında askerlik bitince Tarım Ekonomisi Bölümünde yüksek lisansa başladım. Aynı zamanda bir makine üretim şirketinde kalite bölümünde çalıştım ve ayrıca ailemin kendi arazilerinde 2011 yılı sonuna kadar tarım işiyle uğraştım. Bu tarihten 2014 yılı sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığında uzman mühendis olarak çalıştım. AB ülkeleri ve Türkiye’de tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili çalışmalar yaptım. Daha sonra 2016 yılı sonuna kadar kendi arazilerimde ceviz ve kavak yetiştiriciliği yaptım. O tarihten sonra kendi danışmanlık şirketimi kurup, gayrimenkul işine başladım. Bu dönemde yüksek lisansımı tamamladım. Tarım Ekonomisi Bölümünde doktora eğitimine başladım. Bunun yanında tarım işlerine devam etmekteyim. 2014 yılı sonundan beri de kamulaştırma, hukuk ve ceza davalarında bilirkişilik yapmaktayım. Tarım Ekonomisi Derneği, Zir. Müh. Odası ve Buğday derneğine üyeyim.
21.11.2019
A+
A-

23 KASIM 2019 ZEHİRSİZ SOFRALAR KONFERANSI

Konferans 23 Kasım 2019 tarihinde 09.00 – 18.00 saatleri arasında tam gün sürecek ve Kadir Has Üniversitesi CibaliKampüsü D Blok, Sinema A Salonunda düzenlenecek.

Konferansla pestisitlere mahkum değiliz, zehirsiz gıda mümkün deniliyor.

Pestisitlerin zararları, doğa dostu yöntemler ve iyi örneklerin konuşulacağı konferansta karar vericiler, bilim insanları, tüketiciler, üreticiler, sayıları 95i bulan çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve inisiyatifler bir araya geliyor. Geniş bir katılım olacağı düşünülüyor.

Konferans, pestisitlerin zararları konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye’deki pestisit kullanımını azaltmak için, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında desteklenen ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği – PAN Europe (Avrupa Pestisit Eylem Ağı) ortaklığında yürütülen Zehirsiz Sofralar projesi kapsamında gerçekleşecek.

Proje başladığı günden beri faydalı bir şekilde yürütülüyor. Proje hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

Proje ile, Türkiye ve Avrupa Birliğindeki Sivil Toplum Kuruluşları arasında artan ikili paylaşımlar ve iş birliklerine katkıda bulunmak ve pestisitlerin kullanımının azaltılması yoluyla Türkiye’de gıda güvenliği, sağlık ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak amaçlanmış.

Projede özellikle, pestisit kullanımının olumsuz etkileri ve pestisite alternatif yöntemler hakkında üreticiler ve tüketicilerin farkındalığını arttırmak, Türkiye ve AB’de pestisit konusunda çalışan STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, Buğday ve Türkiye’deki diğer STK’ların pestisit kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin kampanya yürütmek, lobi ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunma kapasitesini arttırmak hedeflenmiş.

Projenin düşüncesi ve proje kapsamında yapılan çalışmalar şu şekilde; 

Pestisit kullanımı giderek azaltılmalıdır. Deneyimler, verim çok düşmeden veya üretim maliyetleri yükselmeden pestisit kullanımının önemli ölçüde azaltılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, halihazırda mevcut olan üretim sistemleri dahilinde, mevcut bilgiler, teknolojiler ve alternatifler kapsamında pestisit kullanımının azaltılması mümkündür. Son derece tehlikeli pestisitlerin kullanımının yaygınlaşması ve risklere ilişkin farkındalığın düşük olması nedeniyle bazı gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de durum özellikle vahimdir. 

Bu doğrultuda, projenin çıktılarıyla, Türkiye’de pestisit kullanımının azaltılması için işbirliği yapan Sivil Toplum Kuruluşları arasında bir ağ oluşturulacak; bir internet sitesi ve bilgilendirme materyalleri geliştirilecek; pestisitlerin kullanımının sınırlandırılması ve alternatiflerin gösterilmesine yönelik bir kampanya düzenlenecek; Buğday ve ağ üyelerinin kapasitesi güçlendirilecek; Türkiye’deki STK’lar ile PAN Avrupa ve üyeleri arasında işbirliği ve diyalog geliştirilecekti.

Proje kapsamında 95 kurumun bir araya gelerek oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, konferans sırasında bir basın toplantısı düzenleyerek, 23 Kasım’da başlayacak olan “Zehirsiz Kampanya” hakkında bilgi verecek. Zehirsiz Kampanya, Dünya Sağlık Örgütü’nün “son derece tehlikeli”, “yüksek seviyede tehlikeli” ve “muhtemel kanserojen” olarak belirlediği pestisitlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmasını amaçlıyor.

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, Zehirsiz Kampanya ile herkesi, insanların sinir ve hormonal sistemine zarar veren, pek çok kanser türüne, lösemiye, kısırlığa neden olan, çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açan, arılara ve diğer canlılara verdiği zararla biyoçeşitlilik kaybına sebep olan, ekosistemi tahrip eden, toprağımızı ve suyumuzu zehirleyen bu pestisitlere karşı harekete geçmeye çağırıyor.

Peki. Pestisit kullanımı ne durumda?

https://www.ciftlikdergisi.com.tr/zehirsiz-sofralar-uluslararasi-konferansi-kadir-has-universitesinde.htmlinternet sitesinde sözü edilen konferansın değerlendirildiği bir yazı yayınlandı. 16 Kasım 2019 tarihli yazıda, rakamlarla pestisitlerin anlatıldığı bölümü çarpıcı buluyorum ve aynen aktarmak istiyorum, değerlendirmeye göre;

Açlığı ortadan kaldırmak ve tüm dünya nüfusuna yetecek miktarda ürün yetiştirebilmek için tarımsal üretimde pestisit kullanılmasının bir gereklilik olduğu söylense de mevcut durum bu söylemin doğru olmadığını göstermektedir. Pestisit kullanımı açlığa çare olmadığı gibi dünya genelinde insan sağlığı için önemli bir tehdide, biyolojik çeşitlilik kaybına ve yaygın bir çevre kirliliğine yol açtı ve açmaya devam etmektedir. Dünyada pestisit kullanımı her geçen yıl artarken 2018 yılında dünya genelinde kullanılan pestisit miktarı 3,8 milyon ton olarak açıklanmıştır.

Türkiye’de T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre 2009 yılında bayilere satılan bitki koruma ürünleri aktif madde miktarı 37 bin 651 ton iken; bu miktarın 2018 yılında 59 bin tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Öte yandan Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre 2008’de 1 milyon 127 bin olan çiftçi sayısı 2018’de 697 bine kadar düşmüşr. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise, 2002’de 26 milyon 579 bin hektar olan tarım arazisimiktarı, 2017’de 23 milyon 379 bin hektara düşmüşdurumdadır. Bu rakamlar ülkemizde çiftçi sayısı ve tarım alanı azalırken kullanılan toplam pestisit miktarının arttığını ortaya koymaktadır.

Konferansta bu dikkat çekici ve önemli konu tartışılacak. Katılmanızı tavsiye ederim.

Osman İnan 

osmaninan1985@gmail.com

21.11.2019

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.