Kıvam Arttırıcı, Stabilizatörler ve Emülgatörler (E400-E499): Hilal Öztürk Yazdı

Hilal Öztürk
Hilal Öztürk gıda mühendisliği bölümünden mezun olup hali hazırda Endüstri Mühendisliği okumaktadır. Hilal Öztürk, gıda mühendisliği eğitimi boyunca daha çok gıda güvenliği, gıdada bulunan mikroorganizmalar ve fito-kimyasalların insan üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar ve okumalar yaptı. Öztürk, yine bu konular başta olmak üzere gıdanın çeşitli alanlarıyla ilgili yazılarıyla sitemizde katkıda bulunmaktadır.
02.10.2019
A+
A-

Özet

Bundan önceki yazılarımızda; gıda katkı maddelerinin tanımından, sınıflandırılmalarından, ‘E’ kodlarından, kullanım amaçlarından ve katkı maddelerinden olan; Renklendiricilerden, Koruyuculardan, Antioksidanlar ve Asitlik Düzenleyicilerinden bahsetmiştik. Bu sebeple, bu haftaki yazımızın konusu; katkı maddelerinin dördüncüsü olarak ‘E400-E499: Kıvam Arttırıcı, Stabilizatörler ve Emülgatörlerden bahsedeceğiz.

E400-E499: Kıvam Arttırıcı, Stabilizatörler ve Emülgatörler Nelerdir?

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri yönetmeliğine göre [1]; 

 • Hacim arttırıcılar: Gıdaların mevcut enerji değerini önemli oranda artırmadan, gıdaların hacmini artıran maddeler;
 • Emülgatörler: Bir gıda maddesinde, yağ ve su gibi birbiri ile karışmayan iki veya daha fazla fazın homojen bir karışım oluşturmasını veya oluşan homojen karışımın sürekliliğini sağlayan maddeler;
 • Emülsifiye edici tuzlar: Peynirde bulunan proteinleri dispers hale getirerek yağ ve diğer bileşenlerin homojen dağılımını sağlayan maddeler;
 • Stabilizatörler: Gıdaların fiziko-kimyasal durumlarını korumalarını sağlayan, gıdada bulunan iki veya daha fazla birbiri ile karışmayan fazın homojen dağılımının sürekliliğini sağlayan, gıdaların var olan renklerini koruyan veya kuvvetlendiren, proteinler arası çapraz bağ oluşturarak gıda parçacıklarının bağlanmasını sağlayan, gıdaların bağlanma kapasitelerini artıran maddeler;
 • Kıvam arttırıcılar: Gıdanın kıvamını arttıran maddeler; 

olarak tanımlanmaktadırlar. Bu katkı maddelerini gelin ayrıntılı olarak inceleyelim;

 

 • Kıvam Arttırıcılar

 

Kıvam artıcılarının görevi; su veya yağ tutma kapasitesini arttırmasıdır. Molekül olarak baktığımızda genellikle polisakkaritler oldukları görünür (yani uzun zincirli şekerlerdir) [2].

Kullanım Amaçları [2];

 • Bağlı su oranını arttırır
 • Raf ömrünü uzatır.
 • Görüntüsü ve tadını değiştirir.

 

 • Emülgatörler

 

Emülgatörler, yüzey gerilimini azaltıcı ve buna bağlı olarak gıdaların ince dispers yapıya kavuşmalarını sağlayıcı maddelerdir [3]. Genellikle yağlı ve bal mumlu, tozumsu maddelerden oluşurlar. Emülsiyonlar istikrarsız yapılardır, bu sebeple kendiliğinden oluşmazlar. Bir emülsiyonu oluşturmak için gerekli enerji girişinin çalkalama, karıştırma, püskürtme ve homojenleştiriciler ile sağlanması gerekir. Bunlar emülsiyonun oluşumunu temin ederler ve emülsiyonu dayanıklı hale getirirler. Bunlara Emülsiyon yapıcılar veya Emülgatörler denir. Üç tip emülsiyon bulunmaktadır, bunlar [4,5];

 1. Yağ içinde su emülsiyonu (Örn. tereyağı) 
 2. Su içinde yağ emülsiyonu (Örn. süt)
 3. Hava/sıvı emülsiyonu (Örn. yumurta akının köpürtülmesiyle elde edilen kremalı pastalar) [4,5]

Emülgatörlerin Kullanım Amaçları [5];

 • Ara yüzey filmi oluştururlar.
 • Ara yüzey gerilimini azaltırlar.
 • Katı yağ globüllerinin aglomerasyonu
 • Aerasyon ve köpük stabilitesinin sağlanması
 • Nişasta kompleksinin oluşturulması
 • Protein etkileşimleri
 • Katı yağ kristalizasyonu

Not: Aglomerasyon sıvı içerisinde katı maddelerin dibe çökmesi anlamına gelmektedir.

 

Emülgatörler ve Kıvam Arttırıcılar Arasındaki Fark;

Emülgatörler ve kıvam verici maddeler stabilizatörler olarak birlikte gruplandırılabilir. Ancak, emülgatör ile kıvam verici arasındaki fark, emülsiyon sistemlerine kazandırdıkları farklı özelliklere dayanır. Yani, emülgatör kullanmak, su ve yağ moleküllerini bir arada tutmak anlamına gelmetedir. Bu demek oluyor ki, normalde karışmayan bu iki fazı arada oluşan yüzey aktivitesini değiştirerek, proteinlerle veya yüzey aktif diye tabir edilen bileşenlerle bir arada tutabiliriz. Kıvam arttırıcıların ise görevi, girdiği ortamdaki su veya yağ tutma kapasitesini arttırmasıdır [2,7].

 

 • Stabilizatörler 

 

Bu tip katkı maddeleri, gıda endüstrisinin gıdanın üretimi, hazırlanması, ambalajlaması ve/veya depolamasında gıdaya dayanıklılık, yoğunluk, renk vermek için katılan madde veya madde karışımlarıdır [6].

Kullanım Amaçları [3];

 • Hava-su-yağ emülsiyonunun kararlılığını artırırlar 
 • Su moleküllerinin serbest hareketini önleyen bir ağ oluştururlar. 
 • Büyük buz kristallerinin oluşumunu önlerler ve yapıyı düzeltirler.
 • Kıvamı artırırlar.
 • Dondurmanın erimesini geciktirirler ve dondurmanın dilde homojen bir şekilde erimesini sağlarlar.
 • Daha fazla over-run (hacim artışı) oluştururlar. 
 • Kesilme kolaylığı ve paketleme için uygun katılığı sağlarlar.
 • Donmuş üründe ise fireyi önler.

Bu yazıda şimdiye kadar bu katkı maddelerinin neden kullanıldığından, tanımlarından ve aralarındaki farklardan bahsettik. Her ‘E’ koduna sahip katkı maddesinin bir ismi Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin EK-II Bölüm B bölümünde bulunan Renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddeleri kısmında verilmiştir. Bizde bu tabloya koruyucuların isimlerini, açıklamalarını ve kullanıldıkları ürünleri ekleyerek aşağıda göstereceğiz [8;40].

Tablo 1: Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre, E kodları, açılımları, hangi gıdalarda kullanıldıkları ve izinleri aşağıda verilmiştir [8;40];

E Kodu İsmi Açıklamaları Ürünler Referanslar
E 400 Aljinik asit Kıvam artırıcı koyulaştırıcı hacim artırıcı maddeler, taşıyıcılar, emülgatör, jelleştirme maddeleri ve sırlama. Yosundan elde edilir; bazı sütlü mamullerde kullanılır. Küçük miktarlarda bilinen yan etkisi yok, büyük miktarlar besinlerin sindirimini zorlaştırabilir. Muhallebi karışımı, tatlı, aromalı süt, buz blokları, koyulaştırılmış krema ve yoğurtta 8,9,11
E 401 Sodyum aljinat Kıvam artırıcı. Birçok farklı üründe kullanılır. 8,12
E 402 Potasyum aljinat Kıvam artırıcı. Düşük-tuz/sodyumlu ürünlerde 8,12
E 403 Amonyum aljinat Kıvam artırıcı, hacim artırıcı maddeler, taşıyıcılar, emülgatör, köpüklenme maddeleri, jelleştirme maddeleri, sırlama maddeleri, nem tutucu, yiyeceklerin kalitesini arttıran gıda katkısı ve stabilizatör Alkolsüz içecekler, gıda boyaları, şekerli krema 8,11,12
E 404 Kalsiyum aljinat Kıvam artırıcı, köpüklenmeyi engelleyen maddeler, hacim artırıcı maddeler, taşıyıcılar, köpüklenme maddeleri, jelleştirme maddeleri, sırlama maddeleri, nem tutucu, yiyeceklerin kalitesini arttıran gıda katkısı ve stabilizatör Dondurma ve dondurulmuş fırıncılık 8,11,12
E 405 Propan-1, 2-diol aljinat Kıvam artırıcı. Dondurma, şekerleme, sos 8,13
E 406 Agar Kıvam artırıcı, koyulaştırıcı hacim artırıcı maddeler, taşıyıcılar, emülgatör, jelleştirme maddeleri ve sırlama Müshil olarak kullanılır, üretilen etlerde ve dondurmada 8,9,11
E 407a İşlenmiş Eucheuma deniz yosunu Euchema tarafından üretilen Karragenan. Kıvam arttırıcı ve emülgatör. Birçok farklı üründe 14
E 407 Karragenan Kıvam artırıcı, koyulaştırıcı hacim artırıcı maddeler, taşıyıcılar, emülgatör, jelleştirme maddeleri, sırlama maddeleri ve nem tutucu. Karragenan, Avrupa, Asya ve Amerika’da farklı deniz yosunları tarafından (Chrondrus crispus, Gigartina stellata, Euchema spinosum, E. cottonii) üretilir. Birçok farklı üründe 8,11,14
E 410 Locust bean gum / Keçiboynuzu gamı Kıvam artırıcı, emülgatör ve stabilizatör. Kolesterol seviyesini düşürür. Şekerlerde, tatlılarda, esanslarda, bazı un ürünlerinde, soslarda, meyve suyu içeceklerinde; kafeinsiz çikolata yerine kullanılanlar 8,9,11
E 412 Guar gam Kıvam artırıcı, emülgatör, stabilizatör, film oluşturucu, hacim arttırıcı. Hint menşeli Cyamoposis tetragonolobus tohumlarından elde edilir. ABD’de sığır beslenir; mide bulantısı, şişkinlik ve kramplara neden olabilir, kolesterol seviyesini azaltabilir. Unlu mamuller, süt ürünleri, et ürünleri, dondurma, çorbalar, sos ve çeşniler, salatalar, mayonez, ketçap, içeceklerde (limonata, aromalı içecekler, toz içecek) 8,9,10
E 413 Tragacanth / Kitre gamı Kıvam artırıcı. Gıdalarda, nazal çözeltiler, iksirler ve tabletler dahil ilaçlar; kozmetikte bağlayıcı olarak da kullanılır 8,9
E 414 Gam arabik (akasya gamı) Kıvam artırıcı, emülgatör ve hacim arttırıcı. Acacia Sengal’in özünden elde edilir; insan sindirim sistemi tarafından kolayca parçalanır. Olası alerjen, mukoza zarındaki tahrişleri yatıştırır Lokum, şekerleme, dondurma, sakız, puding, salata sosları, içecek karışımları 8,9,10
E 415 Ksantan gam Kıvam artırıcı, emülgatör, stabilizatör, hacim oluşturucu ve yapıyı geliştirici olarak kullanılır. Mısır şekerinin bir bakteri ile fermantasyonundan elde edilir Soslarda, mayonez, ketçap, çorbalar, içecekler, unlu mamuller, süt ürünleri, salamuralarda 8,9,10
E 416 Karaya gam Kıvam artırıcı, emülgatör ve stabilizatör. Sterculia urens ağacından türetilmiştir ve dolgu maddesi olarak kullanılır. Dondurma, krema ve şekerlemelerde 8,9,11
E 417 Tara gam Kıvam artırıcı. Tara çalılıklarından elde edilen Caesalpinia Spinosa, Ekvador ve Peru’ya özgüdür ve Kenya’da yetiştirilir. Salata sosları ve diğer soslar, dondurma ve bazı süt ürünleri, marmelat, jöle ve konserve et. Ayrıca, ilaç kozmetik ve kağıt endüstrilerinde de kullanılmaktadır. 8,9,15
E 418 Jellan gam Jelleştirme maddeleri, stabilizatör ve kıvam koyulaştırıcı  Süt ürünleri, soslar, meyveler 11,12
E 422 Gliserol Kıvam artırıcı, tatlandırıcı ve nem tutucu. Yağlı renksiz alkol; hayvansal veya bitkisel yağların alkalilerle ayrışması sonucu elde edilir; petrol ürünlerinden ve bazen propilenden sentetik olarak veya şekerden mayalanarak da elde edilir; büyük miktarlar baş ağrısı, susuzluk, bulantı ve yüksek kan şekerine sebep olabilir; Kristalize ve kurutulmuş meyvelerde, likörlerde ve votkada, sosislerde ve peynirlerde esnek kaplamalarda 8,9
E 425 Konjac gum Emülgatör, jelleştirme maddeleri, sırlama maddeleri, nem tutucu, stabilizatör ve kıvam koyulaştırıcı Birçok farklı ürün grubunda 11,16
E 426 Soya fasulyesi hemiselülozu
E 427 Cassia gum / Sinameki gam Kıvam arttırıcı, emülgatör, köpük sabitleyicisi ve nem tutucu  Evcil hayvan yemlerinde 17,18
E 431 Polioksietilen (40) stearat Kıvam artırıcı Fırıncılık ürünlerinde ve pudinglerde 8,12
E 432 Polioksietilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20) Kıvam artırıcı ve emülgatör. Bulamaçlar (ör. yetiştirme veya balık veya kanatlı bulamaçları) 8,11
E 433 Polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80) Kıvam artırıcı ve emülgatör. Yağda çözünen maddelerin emilimini artırabilir. Sentetik aromalar, yüzey aktif cisimleri, köpük giderici ajanlar ve hamur hazırlayıcılar olarak kullanılan 8,9,11
E 434 Polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40) Kıvam artırıcı ve emülgatör. Bulamaçlar (ör. yetiştirme veya balık veya kanatlı bulamaçları) 8,11
E 435 Polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60) Kıvam artırıcı ve emülgatör. Bulamaçlar (ör. yetiştirme veya balık veya kanatlı bulamaçları) 8,11
E 436 Polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65) Kıvam artırıcı ve emülgatör. Bulamaçlar (ör. yetiştirme veya balık veya kanatlı bulamaçları) 8,11
E 440 Pektinler Kıvam artırıcı. Doğal olarak elma kabuğunda bulunur; koyulaştırılmış reçel, jöle ve soslarda kullanılır; büyük miktarlar geçici mide gazı veya bağırsak rahatsızlığına neden olabilir Reçel, reçel ve sosları kalınlaştırmak için kullanılır 8,9
E 442 Amonyum fosfatitler Kıvam artırıcı Sadece çikolata ve kakao ürünlerinde 8,12
E 444 Sukroz asetat izobütirat Emülgatör ve stabilizatör Kokteyl karıştırıcılarda, birada, maltlı içeceklerde veya şarap soğutucularında 11,19
E 445 Ağaç reçinesinin gliserol esterleri Emülgatör ve stabilizatör Alkolsüz içecekler 20
E 450 Difosfatlar Kıvam artırıcı.  Süttozu veya kreması, işlenmiş peynir, balık, kurutulmuş sebze, reçel, marmelat, sos, jel, çikolata, şekerleme ve bebek mamaları gibi ürünlerde, ayrıca deterjan yapımında da kullanılırlar. 8
E 451 Trifosfatlar Asidite regülatörü, emülgatör, nem tutucu, yiyeceklerin kalitesini arttıran gıda katkısı, stabilizatör ve kıvam koyulaştırıcı Dondurulmuş İşleme tabi tutulmuş bütün veya parçalanmış et, kanatlı ve av hayvanları ürünleri 11
E 452 Polifosfatlar Asidite regülatörü, emülgatör, nem tutucu, yiyeceklerin kalitesini arttıran gıda katkısı, stabilizatör ve Kıvam koyulaştırıcı. Kabartma maddeleri, dondurulmuş İşleme tabi tutulmuş bütün veya parçalanmış et, kanatlı ve av hayvanları ürünleri 11
E 459 Beta-siklodekstrin
E 460 Selüloz Kıvam artırıcı, emülgatör, hacim arttırıcı, kıvam arttırıcı, topaklanmayı önleyici, yağ ikame edici ve saydamlaştırıcı olarak kullanılır. Dondurulmuş tatlılar, kremşanti, süt ürünleri, peynir, içecekler, pastalar, dondurmalar, dolgu maddeleri, soslar, unlu mamuller, et ürünleri, tahıl gevrekleri, diyet ürünleri, sakız ve çorbalarda 8,9,10
E 461 Metil selüloz Kıvam artırıcı. Mide gazı, tansiyon düşüklüğü ve kabıza neden olabilir.  Birçok farklı üründe kullanılır. 8,12
E 462 Etil selüloz Hacim artırıcı maddeler, taşıyıcılar, sırlama maddeleri ve kıvam koyulaştırıcı Kağıt, vitamin ve tıbbi haplarda kullanılır. Ayrıca, kozmetik ve endüstriyel işlemlerde de kullanılmaktadırlar. 11,21
E 463 Hidroksipropil selüloz Kıvam artırıcı, emülgatör, köpüklenme maddeleri, sırlama maddeleri, stabilizatör ve kıvam koyulaştırıcı Sterilize, pastörize ve UHT krema, düşük kalorili krema ve pastörize az yağlı krema 8,11,22
E 464 Hidroksipropil metil selüloz Kıvam artırıcı, hacim artırıcı maddeler, emülgatör, sırlama maddeleri ve stabilizatör Birçok farklı üründe kullanılır. 8,11,12
E 465 Etil metil selüloz Kıvam artırıcı. Birçok farklı üründe kullanılır. 8,12
E 466 Karboksi metil selüloz, Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam Kıvam artırıcı, buz kristallerinin oluşumunu kontrol edici, yapıyı geliştirici, topaklanmayı önleyici, berraklaştırıcı, su tutucu, film oluşturucu olarak kullanılır. Unlu mamuller, tatlılarda, dondurulmuş tatlılarda, pudinglerde, pasta kremasında, krem peynirlerde, içeceklerde, soslarda, dondurmalar, diyet ürünleri, şekerlemelerde 8,10
E 468 Çapraz-bağlı sodyum karboksi metil selüloz, çapraz bağlı selüloz gam Stabilizatör ve kıvam arttırıcı  Pastörize ürünler, dondurmalar, peynirler, süt ürünleri, meyilli ürünler, fırınlanmış emülsiyonlar ve yaymalar, kahvaltı gevrekleri ve pastane ürünleri 11,23
E 469 Enzimatik hidrolize karboksi metil selüloz, Enzimatik hidrolize selüloz gam Kıvam artırıcı. Alkolsüz içecekler, kahve beyazlatıcı, az yağlı ve az yağlı yiyecekler, krema, peynirler, yaymalar, süt bazlı tatlılar (pudingler, kremalar vb.), şekerlemeler 8,24
E 470a Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları Homojenleştirici Birçok farklı üründe kullanılır. 8,12
E 470b Yağ asitlerinin magnezyum tuzları Homojenleştirici, emülgatör ve stabilizatör Kek karışımları, hazır cipsler, evde yapılmış ekmek tadı veren ekmeklerde, buğday temelli unlu mamullerde 8,11,25
E 471 Yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri Homojenleştirici Dondurma ve çırpılmış kremada 8,26
E 472a Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin asetik asit esterleri Homojenleştirici, emülgatör ve yiyeceklerin kalitesini arttıran gıda katkısı Et ürünleri, fındık ve meyveler, ekmek, tatlı soslar, peynirli kek ve krema karışımları 8,11,27
E 472b Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin laktik asit esterleri Homojenleştirici, antioksidan, emülgatör, un işleme maddesi, yiyeceklerin kalitesini arttıran gıda katkısı ve stabilizatör Düşük kalorili formalar, yer fıstığı yağı, dondurma, makarna, erişte, patates ürünleri ve fırıncılık  8,11,28
E 472c Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri Homojenleştirici, antioksidan, emülgatör, un işleme maddesi, yiyeceklerin kalitesini arttıran gıda katkısı ve stabilizatör Bebek maması ve süt ve diğer yiyeceklerde 8,11,29
E 472d Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin tartarik asit esterleri Homojenleştirici, stabilizatörler, kalınlaştırıcılar (kıvam arttırıcılar) ve jelleştirici maddeler Yüksek yağlı ekmeklerde, yemeklik yağlarda, çırpılmış yağlarda ve et ürünlerinde kullanılır. 8,30
E 472e Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin mono- ve diasetil tartarik asit esterleri Homojenleştirici Bulamaçlar (ör. yetiştirme veya balık veya kanatlı bulamaçları) 8,11
E 472f Yağ asitlerinin mono- ve digliseritlerinin tartarik ve asetik asit karışımlarının esterleri Homojenleştirici İşlenmiş ekmek 8,31
E 473 Yağ asitlerinin sukroz esterleri Homojenleştirici, stabilizatör ve emülgatör Birçok üründe 8,32
E 474 Sukrogliseritler Homojenleştirici ve emülgatör Isıl işleme tabi tutulmuş parçalanmış et, kanatlı ve av hayvanları ürünleri  8,11
E 475 Yağ asitlerinin poligliserol esterleri Homojenleştirici, stabilizatör ve emülgatör Fırın ürünlerinde 8,33
E 476 Poligliserol polirisinoleat Homojenleştirici Fırın ürünlerinde  8,12
E 477 Yağ asitlerinin propan-1,2-diol esterleri Homojenleştirici ve emülgatör Fırın ürünlerinde 8,11,34
E 479b Yağ asitlerinin mono- ve digliseridleri ile reaksiyona girmiş, ısıl işlemle okside edilmiş soya fasulyesi yağı Emülgatör, stabilizatör, kıvam arttırıcılar ve jelleştirici maddeler Kızartma amaçlı margarinlerde 35
E481 Sodyum stearol-2-laktilat Homojenleştirici ve emülgatör Fırın ürünlerinde  8,11,12
E 482 Kalsiyum stearol-2-laktilat Homojenleştirici ve emülgatör Fırın ürünlerinde  8,11,12
E 483 Stearil tartarat Homojenleştirici Fırın ürünlerinde  8,12
E 491 Sorbitan monostearat Homojenleştirici, emülgatör ve stabilizatör Farklı ürünlerde 8,36
E 492 Sorbitan tristearat Homojenleştirici, emülgatör ve stabilizatör Farklı ürünlerde 8,37
E 493 Sorbitan monolaurat Homojenleştirici, emülgatör, kıvam arttırıcılar ve stabilizatör Fırıncılık ürünlerinde, süslemeler ve kaplamalarda, marmelatlarda, yağ emülsiyonlarında, süt ve krem ​​analoglarında, içecek beyazlatıcılarında, sıvı çay konsantrelerinde ve sıvı meyve ve bitkisel infüzyon konsantrasyonlarında, yenilebilir buzlarda, emülsifiye edilmiş soslarda, diyet takviyelerinde ve tıbbi amaçlı hazırlanmış diyet gıdalarında 8,38
E 494 Sorbitan monooleat Homojenleştirici, emülgatör, kıvam arttırıcılar ve stabilizatör Fırıncılık ürünlerinde, süslemeler ve kaplamalarda, marmelatlarda, yağ emülsiyonlarında, süt ve krem ​​analoglarında, içecek beyazlatıcılarında, sıvı çay konsantrelerinde ve sıvı meyve ve bitkisel infüzyon konsantrasyonlarında, yenilebilir buzlarda, emülsifiye edilmiş soslarda, diyet takviyelerinde ve tıbbi amaçlı hazırlanmış diyet gıdalarında 8,39
E 495 Sorbitan monopalmitat Homojenleştirici, emülgatör ve stabilizatörler Farklı ürünlerde 8,40

Referanslar

 1. Anonim (2013) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Ek-1 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130630-4.htm
 2. https://kantarafood.com/k%C4%B1vam-artt%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1larla-em%C3%BClgat%C3%B6rler-aras%C4%B1ndaki-farklar/
 3. http://www.diatek.com.tr/Makale-Yontem/Genel/Dondurma-Teknolojisi_201.htm
 4. Uner MS Emülgatörler https://www.academia.edu/9966364/Emulgat%C3%B6rler_Emulsifiyer_
 5. Alcan F (2018) Emülgatörler Nedir? http://gidabilgi.com/Makale/Detay/emulgatorler-nedir-ab528a
 6. http://milkas.com.tr/index.php/urunler/stabilizatorler/
 7. Akçiçek A (2017) Soğuk Pres Tekniği ile Elde Edilen Chia Tohumu Atıklarının Salata Sosu Üretiminde Kullanılması. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi http://www.food.yildiz.edu.tr/media/files/24.pdf
 8. http://www.gidaraporu.com/kivam-artirici-homojenlestirici_g.htm
 9. http://www.foodreactions.org/allergy/400.html
 10. http://ibsu.com.tr/kivam-arttiricilar.html
 11. https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Veteriner%20Hizmetleri/hayvanSinirKontrol/SuudiArabistan_Mevzuat%C4%B1/Gida_Maddelerinde_Kullanilmasina_Izin_Verilen_Katki_Maddeleri.pdf
 12. http://gidabilgi.com/Kategori/Detay/e400–e500-emulgator-ve-kivam-artiricilar-51396f
 13. http://www.food-info.net/tr/e/e405.htm
 14. http://www.food-info.net/tr/e/e407.htm
 15. https://ansiklopedi.halisinden.com/Tara_Gam_(E417)
 16. http://tr.fengchengroup.org/additive-and-herbal-extracts/additives/konjac-gum-powder-25r-30r-36r-e425.html
 17. https://www.cassiagums.com/faqs_cassia_gums.html
 18. FAO/WHO (2018) Cassia Gum. Residue Monograph prepared by the meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). 86th Meeting. http://www.fao.org/3/ca3734en/ca3734en.pdf
 19. https://world.openfoodfacts.org/additive/e444-sucrose-acetate-isobutyrate
 20. http://understandingfoodadditives.org.uk/pages/info/E445.htm
 21. https://world.openfoodfacts.org/additive/e462-ethyl-cellulose
 22. http://www.ukfoodguide.net/e463.htm
 23. http://www.ukfoodguide.net/e468.htm
 24. http://www.ukfoodguide.net/e469.htm
 25. http://www.ukfoodguide.net/e470b.htm
 26. https://www.linkedin.com/pulse/what-e471-food-additive-morris-lester
 27. http://www.ukfoodguide.net/e472a.htm
 28. http://www.ukfoodguide.net/e472b.htm
 29. http://www.ukfoodguide.net/e472c.htm
 30. http://www.ukfoodguide.net/e472d.htm
 31. http://www.ukfoodguide.net/e472f.htm
 32. http://www.food-info.net/uk/e/e473.htm
 33. http://www.food-info.net/uk/e/e475.htm
 34. http://www.food-info.net/uk/e/e477.htm
 35. http://www.ukfoodguide.net/e479b.htm
 36. http://www.food-info.net/uk/e/e491.htm
 37. http://www.food-info.net/uk/e/e492.htm
 38. http://www.ukfoodguide.net/e493.htm
 39. http://www.ukfoodguide.net/e494.htm
 40. http://www.food-info.net/uk/e/e495.htm
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.