COVİD-19 ve Avrupa Birliği (AB)’nin Aldığı Önlemler: Osman İnan Yazdı

Osman İnan
Kendimden kısaca biraz bahsedecek olursam, 2007 yılında Önder Çiftçi Projesinde staj yaptım, aynı yerde Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü 2008 yılında bitirip askere gidene kadar kaldım. 2009 ortalarında askerlik bitince Tarım Ekonomisi Bölümünde yüksek lisansa başladım. Aynı zamanda bir makine üretim şirketinde kalite bölümünde çalıştım ve ayrıca ailemin kendi arazilerinde 2011 yılı sonuna kadar tarım işiyle uğraştım. Bu tarihten 2014 yılı sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığında uzman mühendis olarak çalıştım. AB ülkeleri ve Türkiye’de tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili çalışmalar yaptım. Daha sonra 2016 yılı sonuna kadar kendi arazilerimde ceviz ve kavak yetiştiriciliği yaptım. O tarihten sonra kendi danışmanlık şirketimi kurup, gayrimenkul işine başladım. Bu dönemde yüksek lisansımı tamamladım. Tarım Ekonomisi Bölümünde doktora eğitimine başladım. Bunun yanında tarım işlerine devam etmekteyim. 2014 yılı sonundan beri de kamulaştırma, hukuk ve ceza davalarında bilirkişilik yapmaktayım. Tarım Ekonomisi Derneği, Zir. Müh. Odası ve Buğday derneğine üyeyim.
03.04.2020
A+
A-

COVİD-19 VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB)’ NİN ALDIĞI ÖNLEMLER

Bu yazıda, Covid-19 pandemisinin etkisini tüm dünyada gösterdiği şu günlerde AB Komisyonu 2 Nisan 2020 tarihinde bir bildiri yayınlayarak pandemi sürecinde aldıkları önlemleri gösteren bir çalışma yayınladılar. AB Komisyonunun daha öncede kamuoyuna yansıyan açıklamaları oldu. Bu açıklama en yeni tarihli ve önceki diğer beyanları da kapsadığı için bunu çevirdim. İyi okumalar…

Böylesine kriz dönemlerinde hayat kurtarmak ve geçim kaynaklarını desteklemek önemlidir. Komisyon, işçilerin gelirlerini korumalarını ve işletmelerin SURE denilen bir program yardımıyla, ayakta kalmalarına yardımcı olmak için 100 milyar Euro tutarında bir dayanışma aracı oluşturmayı önermektedir. Bunun yanında, mevcut tüm yapısal fonlar koronavirüsle mücadele için kullanılmalıdır.

Çiftçiler ve balıkçılar da en yoksunlar gibi destek alacaklardır. Bu önlemler, mevcut AB bütçesinden karşılanacaktır ve hazırdaki bütün kaynaklar bunun için kullanılacaktır. Bu ayrıca, güçlü ve esnek bir uzun vadeli AB bütçesine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Komisyonun çabası, böylesine güçlü ve uzun vadeli bir bütçeyi oluşturabilmek için olacaktırdır.

Koronavirüs salgını, Avrupa’yı sadece birkaç hafta önce bile öngörülemeyecek şekilde test etmektedir. Krizin derinliği ve genişliğine bakıldığında daha önce benzeri görülmemiş bir dayanışma ile yanıt gerekmektedir.

Komisyon, Avrupa’daki krize karşı tek etkili çözümün işbirliği, esneklik ve hepsinden önemlisi dayanışma üzerine kurulu olduğu inancından hareket etmektedir.

İnsanların işlerde ve işletmelerde çalışmasını sağlamak için 100 milyar €: SURE

AB ekonomisinin şartlar doğru olduğunda yeniden başlamaya hazır olması için ekonominin kötü koşullarının hafifletilmesi gerekmektedir. Bunu başarmak için insanları istihdamda ve işletmeleri çalışır durumda tutmak gereklidir. Üye Devletlerin hepsinin, bunu başarmaya yardımcı olmak için kısa süreli çalışma planları vardır ya da yakında olacaktır.

SURE, işçilerin gelir elde etmesini ve işletmelerin personelini tutmasını sağlamak için ihtiyaç duyan ülkelere 100 milyar € ‘ya kadar kredi sağlayacak bir araç olarak kullandırılacaktır. Bu, insanların kiralarını, faturalarını ve yiyecek alışverişlerini ödemeye devam etmelerini sağlayacak ve ekonomiye ihtiyaç duyulan istikrarı sağlamaya yardımcı olacaktır.
Krediler, Üye Devletler tarafından sağlanan garantilere dayanacak ve en acil ihtiyaç duydukları alanlara yönlendirilecektir. Üye Devletlerin hepsi bundan yararlanabilecek, ancak en hassas konular öncelikli olacaktır.

SURE, birlik üyesi devletlerin işten çıkarılma ve gelir kaybına karşı işlerini, çalışanlarını ve serbest meslek sahiplerini korumalarına yardımcı olmak için kısa süreli çalışma planlarını ve benzer önlemleri destekleyecektir. Firmalar, çalışmadığı saatler için Devlet tarafından sağlanan gelir desteği ile geçici olarak çalışanların çalışma saatlerini azaltabilir veya işi askıya alabilir. Serbest meslek sahibi mevcut acil durum için gelir ikamesi alacaklardır.

En yoksunlar için teslim – En Yoksullara Avrupa Yardım Fonu

Avrupa’nın çoğunluğu virüsün yayılmasını yavaşlatmak için sosyal mesafe uyguladığından, en temel ihtiyaçları için başkalarına ihtiyacı olanların bu yardımlardan mahrum kalmamaları önemlidir. En Yoksunlara Yardım için Avrupa Fonu, bu zorluğu gidermek için geliştirilecektir. Özellikle, kontaminasyon riskini azaltmak için elektronik kuponların kullanımı ve yardımı sağlayanlar için koruyucu ekipman satın alma ihtimalleri arttırılacaktır.

Balıkçıların ve çiftçilerin desteklemeleri

Avrupa’da çiftçilik ve balıkçılık, insanlara yedikleri yiyecekleri sağlamada önemli bir role sahiptir. Bu sektörlere krizin etkileriyle, gıda tedarik zincirleri ve sektörün sürdürdüğü yerel ekonomilerde olumsuzluklar yaşamaktadır.

Yapısal fonlarda olduğu gibi, Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’nun kullanımı daha esnek hale getirilecektir.

Üye Devletler aşağıdakileri destekleyebilecektir;

Balıkçıları; balıkçılık faaliyetlerinin geçici olarak durdurmaları veya azaltmaları için,

Su ürünleri yetiştiricilerini; üretimin geçici olarak durdurulması veya azaltmaları için,

Üretici örgütlerini, balıkçılık ve su ürünleri ürünlerinin geçici olarak depolanması için, destekleyeceklerdir.

Komisyon ek olarak, yakın zamanda, çiftçilerin ve diğer yararlanıcıların Ortak Tarım Politikası ()OTP’ ndan ihtiyaç duydukları desteği alabilmelerini sağlamak için bir dizi tedbir daha önerecektir. Örneğin, destek için başvuruların uzatılması ve idarelerin bunları işlemesine izin vermek için daha fazla zaman vermesi, doğrudan ödemeler ve kırsal kalkınma ödemeleri için artan ilerlemeler ve fiziksel temas ihtiyacını en aza indirmek ve idari yükü azaltmak için yerinde kontroller için ek esneklikler sağlamak gösterilebilir.

Ekonomiyi ve insanları korumak için mevcut tüm imkanları kullanmak

Acil durumla mücadele için tüm Uyum Politikası fonlarını yeniden yönlendirmek

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Uyum Fonu gibi Üç Uyum Politikası fonundan elde edilen tüm taahhüt edilmemiş paralar, halk sağlığı krizinin etkilerini ele almak için harekete geçirilecektir.

Fonların öncelikli olarak ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirilebildiğinden emin olmak için fonlar arasında ve bölge kategorileri arasında ve politika hedefleri arasında transferler mümkün kılınacaktır. Ek olarak, üye devletler krizle mücadele etmek için tüm olanaklarını zaten kullandıkları için ortak finansman gereksinimleri terk edilecektir. Yönetim basitleştirilecektir.

Acil Destek Aracı

Avrupa Birliği, tarihinde bu ölçekte bir sağlık kriziyle karşılaşmamıştır. Buna karşılık, birinci öncelik hayatımızı kurtarmak ve birlik genelinde her gün mucizeler yaratan sağlık sistemlerimizin ve profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak olmalıdır.

AB Komisyonu, koruyucu ekipman ve solunum ekipmanı tedarikini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Endüstrinin güçlü üretim çabalarına rağmen, Üye Devletler hala bazı bölgelerde ciddi koruyucu ekipman ve solunum cihazı sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Ayrıca yeterli tedavi olanaklarından yoksundurlar ve hastaları daha fazla kaynağa sahip bölgelere taşıyabilir ve sağlık personelini en çok etkilenen yerlere gönderebilirler. Kitle testi, tıbbi araştırmalar, yeni tedaviler uygulama ve AB genelinde aşı üretimi, satın alma ve dağıtımı için de destek gerekecektir.

AB bugün Avrupa sağlık sistemlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bu yılki AB bütçesinden kalan tüm kullanılabilir fonları kullanmayı önermektedir.

Acil Destek Aracına 3 milyar € konacak ve bunun 300 milyon € ‘su ortak ekipman stokunu desteklemek için RescEU’ya tahsis edilecektir. İlk öncelik, halk sağlığı krizini yönetmek ve solunum cihazlarından kişisel koruyucu ekipmanlara, mobil tıbbi ekiplerden mülteci kamplarındakiler de dahil olmak üzere en savunmasız kişiler için tıbbi yardıma kadar hayati ekipman ve malzemeleri sağlamak olacaktır. İkinci odak noktası, test çabalarının artırılmasını sağlamak olacaktır. Öneri aynı zamanda komisyonun üye devletler adına doğrudan alım yapmasını da sağlayacaktır.

Dahası, sürecin uzaması durumunda komisyon ek önlemlere başvurmayı planlamaktadır.

Kısaca, AB komisyonu ilk aşamada salgının yayılımını en aza indirmek, üretimi ve üreticiyi korumak, salgının ekonomiye ektilerini en aza indirmek gibi önlemler almış, bunun için SURE denen bir kaynak geliştirmiş gözükmektedir. AB komisyonunun da korkusu salgının öngörülenden fazla sürmesi, eğer bu yaşanırsa ek tedbirlerin gelmesi kaçınılmaz olacaktır…

Osman İnan

osmaninan1985@gmail.com

03.04.2020

KAYNAKLAR

AB (2020). European Union. Coronavirus: the Commission mobilises all of its resources to protect lives and livelihoods. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_582 Erişim Tarihi: 03.04.2020.

AB (2020). European Union. https://europa.eu/european-union/index_en Erişim Tarihi: 03.04.2020.

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.