Hayrul Nisa Hakbilen

Kertenkele Eti Helal mi?

Kertenkele Eti Helal mi? İslami kaynaklarına göre kertenkelenin haramlığına dair hiçbir ibare yoktur. Gene İslami usule göre haram kılınmayan her şey helaldir. Yani yenilmesine dair hiçbir beis yoktur. Peki kertenkele eti helal ise neden tüketmiyoruz? Peygamberimiz’le aynı gerekçe olabilir. Peygamberimizin gerekçesi şu kıssada kısaca özetlenebilir; Bir gün Peygamberimize kızartılmış bir kertenkele ikram ettiler. Peygamberimiz yemek için elini uzatınca ikram edilen etin kertenkele eti olduğu söylenince ikramı yemekten uzak durdu. Bunun

Katır Eti Helal mi?

Katır Eti Helal mi? Katır gibi iki ayrı türün çiftleşmesiyle meydana gelen hayvanların hükmü onları meydana getiren hayvanların hükmüne tabidir. Yani hayvanı meydana getiren iki tür de helal ise doğan yavru helaldir. (Koyun ve Keçi); Hayvanı meydana getiren iki tür de haram ise doğan yavru haram. (Domuz ve Haram olan başka bir hayvan) Biri helal diğeri haram ise iki farklı görüş vardır; Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ihtiyaten haram kabul

At eti Helal mi?

At eti Helal mi? İslamiyet’e göre bir hayvanın etinin helal veya haram olması; tahir (temiz) veya necis (pis) olmasıyla alakalı bir durumdur. Tahir olan her et helal iken necis olan her et ise haramdır. Necis ve tahirlik hayvanin kendisinden de kaynaklanabileceği gibi kesiliş tarzından da kaynaklanabilir. Mesela domuz hayvan olarak haram kılındığı için bunun kesim tarzına veya kimin kestiğine bakmaksızın haram olduğunu belirtebiliriz. Ancak normalde helal olan bazı hayvanlar (koyun

Eşek Eti Yemek Helal mi?

Eşek Eti Yemek Helal mi? Eşek etinin tahir (temiz) veya necis (temiz olmayan) olduğu konusunda alimler ihtilafa (anlaşmazlık) düşmüşlerdir. İhtilafa düştükleri için net olarak tahir veya necis diye hüküm vermek doğru olmayacaktır. Bu durumu  ashabı rey (İhtilaflı hükümler hakkında görüş belirten fetva vermeye layık ilim müçtehitleri) eşek etini tahir ve necis arasındaki şüpheli (Meşkük) kategorisinde görmüşlerdir. Tahir ve necisliği meşkük olunca helal ve haramlığı da aynı şeklide meşkük görünmüştür. Bununla

At Sütü İçmek Haram mı?

At Sütü İçmek Haram mı? Hayvan sütlerin helalliği haramlığı etleriyle aynı hükümdedir. Yani eti helal olan bir hayvanın, dişisinin sütü de helaldir aynı şekilde eti haram olan hayvanın sütü de haramdır (İnsan sütü hariç: İnsan eti haram, sütü helaldir). Daha önce at eti ile ilgili hükmü irdelemiş ve bazı alimlere göre tenzihen mekruh olmakla beraber helal olduğunu söylemiştik. Bu bağlamda at sütüne de helal diyebiliriz. Tenzihen Mekruh: Bir sebebe bağlı