Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 9. Çağrısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler: Okan Akın Yazdı

Okan Akın
Aslen Çorumluyum, ilk ve ortaokulu Çorum Merkez de tamamladım. 1997 yılında Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi’nden, 2002 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldum. Yine Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsün de yüksek lisans yaptım. 1997-2012 yılları arasında Sivas- Gemerek, Erzurum ve İstanbul da meteoroloji teknisyeni (istidlalci) olarak görev yaptım. 2015 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Tarım Ekonomisi Bölümünde doktoramı tamamladım. Halen Denizli İlin de serbest araştırmacı ve proje-hibe danışmanı olarak görev yapmaktayım. Evliyim üç erkek çocuk sahibiyim.

TKDK (TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU) 9. ÇAĞRISIN DA ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bilindiği üzere TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) her yıl proje teklif çağrısına çıkmakta ve belirli yatırım konularında hibe destekleri vermektedir. Halen TKDK destekleri Türkiye de 42 ilde verilmektedir. Söz konusu illere aşağıda gösterilmiştir.

 Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

 

TKDK’ nın çıkmış olduğu Ipard-II’nin 9. Çağrısın da 23-Haziran-2020 tarihine kadar proje hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Söz konusu başvurular hem sistem üzerinden online olarak hem de başvuru dosyasının elden teslimi şeklinde, yatırımın yapılacağı il koordinatörlüğüne elden teslim şekliyle yapılmaktadır. TKDK sunulan projelerde KDV (katma değer vergisi) istisnası bulunmaktadır.  Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında hazırlanan projelerde sunulacak en küçük bütçeli proje 5.000 Avro (37.000 TL)- en fazla 500.000 Avro (3.623.750 TL) tutarında bir bütçeye sahip olmalıdır. Bu rakamlar üzerinde proje başına %55-%65 oranındahibe ödemesi yapılmaktadır. Proje bütçesine makine ekipman, inşaat, görünürlük ve proje hazırlama hizmetlerine dair harcamalar girmektedir. Başvuru yapacak işletmeler, zanaatkârlık ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar da mikro işletme ölçeğini, geri kalan diğer yarım konularında ise küçük ölçekli işletme ölçeğini aşmamalıdırlar. Ayrıca TKDK hiçbir şekilde 2. el makine ekipman alımına, arazi alımına ve canlı hayvan alımı vb. alımları karşılamamaktadır.

 1. çağrı kapsamında sunulan projeler, sözleşme imzalanması sonrasında azami 12 ay içinde hayata geçirilmeli ve proje tamamlanmalıdır.

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) Kapsamında Yatırım Konularını İçeren Alt Tedbirler

 

 1. Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi:

 

Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanını içermektedir. Tıbbı aromatik bitki kapsamında adaçayı, kekik, anason, çemen, defne, haşhaş, kuşburnu, kimyon, safran, salep, sarımsak, sumak, rezene, zencefil vb. 73 adet bitki desteklenmektedir. Bu kapsamda;

 

-Açık arazi büyüklüğü maksimum 4 hektar (40 da)  (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği hariç),

-Sera büyüklüğü ve mantar ile misel üretim alanı maksimum 2 hektar (20 da) olmalıdır

-Tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve /veya paketlenmesi de destek kapsamı altında bulunmaktadır.

 

 1. Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi:

 

-Başvuru sahibinin, yatırım ile en az 30 ve an fazla 500 kovan alabilir. (Örneğin mevcutta 150 kovanı olan bir arıcı TKDK kapsamında en fazla 350 kovan alabilir)

-Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi veya ana arı yetiştiriciliği de destek kapsamındadır. (Kovan sayılarının işleme, paketleme ve ana arı yetiştiriciliğinde göz önüne alınmayacaktır)

 

 1. Zanaatkârlık ve katma değerli ürünler:

 

-Süt işleme konusunda nihai kapasitesi maksimum 10 ton/gün olacaktır.

-Et işleme konusunda nihai kapasitesi maksimum 0,5 ton/gün olacaktır.

-Meyve ve Sebze İşleme (Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze Suları, Konserve, Sirke, Közleme, Salamura, Ekşiler, Ezme)

-Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri, Salep, Bakliyat (İşleme ve Paketleme), Mısır Kurutma, Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamüller), Baharatlar, Kaya Tuzu, Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler

-Sabun, Gülsuyu, Pelet (biyo-yakıt) ve Briket (biyo-yakıt), Prina

-Dokuma, Demir işleme, Ahşap işi, cam eşya, halıcılık, kilimcilik, dikiş, giyişi dekarasyonu, nakışçılık vb.

 

 1. Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri:

 

Konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri gibi tesislerin yapımı ve modernizasyonu kapsamında yapılacak harcamaları kapsamaktadır.

 

-Otel için maksimum 25 oda olmalıdır ve yatırım sonunda Turizm İşletme Belgesi alınmalıdır.

-Tedbir kapsamında konaklama, konaklama+ yeme içme (restoran), sadece yeme içme (restoran) gibi tesisiler yapılabilmektedir.

 

 1. Su ürünleri yetiştiriciliği:

 

İç sularda su ürünleri üretimi yapan tesisleri ve ürün satışı yapan restoranların yapımını ve modernizasyonunu desteklemektedir.

 

Desteklenecek türler şunlardır: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı Amerikan Yayın Balığı

– Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasında olmalıdır.

 

 1. Makine parkları: Yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımları içermektedir.

 

Bu kapsamda verilecek destekler, makine ekipmanların üretici örgütü tarafından üyelere kiralanması suretiyle üyelerinin ortak kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda bir kooperatif ortaklarının kullanımına yönelik olarak toprak işleme, ilaçlama, hasat, yem bitkileri üretimi gibi faaliyetlerde kullanılacak her türlü makine ekipman desteklenmektedir. Bu kapsamda verilecek destekler, makine ekipmanların üretici örgütü tarafından üyelere kiralanması suretiyle üyelerinin ortak kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır.

 

 1. Yenilenebilir enerji yatırımları: Elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir.

 

Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur;

 

 • Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri,
 • Konsantre güneş enerjisi sistemleri,
 • Rüzgar enerji sistemleri,
 • Jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için)

 

 • 5 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenmektedir.
 • Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantı anlaşmasını sunmalıdır.
 • Başvuru sahibi yatırım sonunda ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunmalıdır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Yatırım yeri kırsal alanda olmalıdır. Bunun için yatırım yerinin kırsal alan listesinde yer alıp alınmadığına bakılmalıdır.
 • Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır.
 • Başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmamalıdır.
 • Başvuru sahipleri 65 yaşından küçük olmalıdır. (Tüzel kişilerde temsil ve imzaya yetkili kişinin yaşı 65 den küçük olmalıdır.)
 • Yatırım yeri kiralık ise en az 7 yıllığına noter onaylı kira sözleşmesi ile kiralanmış olmalı ve kiralama ilişkin tapuya şerh düşülmelidir.
 • Başvuru sahibi gerçek kişi ise “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” ne göre, yatırımın bulunduğu ildeki kırsal alanda ikamet ediyor olmalıdır.
 • Yatırımcı Tüzel kişi ise küçük veya mikro işletme ölçeğinde (zanaatkarlık ve katma değerli ürünlerde mikro ölçek aşılmamalıdır.) olmalıdır.
 • Gerçek kişiler için kendileri, tüzel kişiler için ise temsil ve imzaya yetkili kişi ve şirket ortaklarının güvenlik soruşturmalarında (mali suçlar ve terör örgütü suçları kapsamında) adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamalıdır.
 • Başvuru sahibi en az proje bütçesi kadar öz kaynak, kaynak veya bankadan alınmış kredi niyet mektubu sunmalıdır.
 • Yatırım yerinde ipotek veya haciz bulunmamalıdır.

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında 391.365.000 TL kaynak bulunmakta olup bu kaynak sıralama kriterleri kapsamında en yüksek puan alan yatırımcılardan başlayarak dağıtılmaya başlanacaktır. Bu kapsamda Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında ki sıralama kriterleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

 

 

 

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ SIRALAMA KRİTERLERİ

Seçim Kriteri Puan
Başvuru sahibi gerçek kişi olması durumunda veya tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişinin 40 yaşının altında olması

 

15
Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyünde ise 10
Proje sahibi veya temsil kişisi kadınsa 15
Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa 15
Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyorsa 10
Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 20
Başvuru sahibi gerçek kişi veya bir kooperatif ise 15
TOPLAM PUAN 100

 

 

 

 

 

Hazırlayan: Yüksek Ziraat Müh. Okan AKIN

Email: okanakin19@gmail.com

GMS: 0-506-567 82 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.