izzet baysal Gıda

Gıda 4.0 Paneli: Dünya Gıda Günü

Gıda 4.0 Paneli: Dünya Gıda Günü 1979 yılından bu yana her yıl kutlanan Dünya Gıda Günü, gerek BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından gerekse de değişik gıda firmaları ve meslek kuruluşları tarafından kutlanmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde bu tür günler mesleki açıdan gelişim ve duyarlılık için fırsat görünmemekte ve çoğunlukla ihmal edilmektedir. Ancak bu sene durum farklı. Abant İzzet Baysal Universitesi’nde bu sene Dünya Gıda Günü’nde Gıda 4.0 paneli yapılacak.