Dünya Gıda Günü

16 Ekim Dünya Gıda Günü

16 Ekim Dünya Gıda Günü Dünya Gıda Günü 1979 yılından beri 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nun kuruluşunun şerefine çeşitli etkinlik ve temalarla kutlanan bir gündür. Dünya Gıda Günü (WFD), FAO’nun Üye Ülkeleri tarafından 1979 Kasımında 20’nci Genel Konferansı’nda kuruldu. Eski Macaristan Tarım ve Gıda Bakanı Dr. Pál Romány liderliğindeki Macar Heyeti, 20. Oturumunda aktif bir rol oynadı. FAO Konferansı ve WFD’yi dünya çapında kutlama fikrini önerdi. Her

Gıda 4.0 Paneli: Dünya Gıda Günü

Gıda 4.0 Paneli: Dünya Gıda Günü 1979 yılından bu yana her yıl kutlanan Dünya Gıda Günü, gerek BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından gerekse de değişik gıda firmaları ve meslek kuruluşları tarafından kutlanmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde bu tür günler mesleki açıdan gelişim ve duyarlılık için fırsat görünmemekte ve çoğunlukla ihmal edilmektedir. Ancak bu sene durum farklı. Abant İzzet Baysal Universitesi’nde bu sene Dünya Gıda Günü’nde Gıda 4.0 paneli yapılacak.