Canlılar ve Ekoloji

Verification: f620c14aed060f2a
31.12.2019
A+
A-

Canlılar ve Ekoloji

Ekoloji Nedir?

Ekoloji terimi, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişki içinde olma durumunu inceleyen bir bilim dalıdır. İlk defa Alman Zoolog Ernst Heackel tarafından kullanıldı.

Ekoloji kelimesi eski Yunancada yaşam ortamı anlamına gelen oikus: ev ve logos: bilim kelimelerinden türemiştir.

Ekolojinin çok eski bir bilim olduğunu eski Çin Tıp Felsefesinin yaklaşımı ile anlayabiliriz. Bu yaklaşıma göre insan sağlığı ateş, bitki, toprak, hava ve su arasındaki etkileşimler ekolojik bir yaklaşımdır.

Çağdaş Ekolojinin Fikir Adamı: Aristo

Aristoya göre “Kâinat bir bütündür, kâinatı oluşturan unsurlar sonsuz bir madde dolaşımı ile birbirine dönüşürler; canlı varlıklar yaşadıkları ortama uymuşlardır, birbirleri ile ve çevreleri ile etkileşim halindedirler. Aynı zamanda aralarında yaşam için bir mücadele var.” Diyerek fikirleri ile bu günkü çağdaş ekoloji esasını oluşturmuştur.

İslam Biliminde Ekoloji ve Canlı Yaşamının Temsilcileri

Orta Çağ dönemimde Hristiyanlığın baskıları ve yasakları sebebiyle, ekolojik görüş çoğunlukla İslam bilim insanları tarafından temsil edilmiştir. El Cahiz “Doğa bir bütündür” açıklaması ile ekoloji üzerinde dururken İbn-i Sina ise “Havanın etkileri ve tıbbi ekoloji” üzerinde yoğunlaşmıştır. İleriki zamanlarda bu ünlü bilim insanlarının arasına Ahi Çelebi, Hacı Paşa ve İbrahim Hakkı gibi bilginler eserleri ile canlılar ve ekoloji kavramına değinmiştiler.

Ekolojinin Önem Kazanması

Ekoloji, 1960 yıllarından sonra önemini ve gereken değerini görmüştür. Bunun sebebi her zaman artan insan faaliyetleri ve teknoloji ile görülen, doğadaki bozulmalar, bilinçsiz ve şuursuzca kullanılan doğal kaynak, nüfus artışı, yanlış arazi seçimi, denizlerin kirliliği, radyo aktif madde ve evsel atıklar ile birlikte insanlar konunun ciddiyetini kavramaya başlamıştır.

Ekolojik Sorunların Çözümü

Ekolojik bozulmaların düzeltilmesi ancak ekolojik bir çözüm ve yaklaşım ile yapılan çalışmalarla ve projelerle çözülebilir. Bu sorunların çözülmesi sadece örgütsel değil, küresel bir süreçte önemli ilerlemeler olabilir. Bu nedenle ekolojik çalışma ve araştırmalar ulusal süreçte değil uluslararası süreçte projelendirilmelidir. Çevre her ne kadar kendisine yapılanı düzeltebilir nitelikte olsa da beşerî faaliyetlere bağlı aşırı kirlenmeleri yenileyemez. Bunun yenilenmesi yine insanoğlu ile olmalıdır.

Unutmayalım ki biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.