24 Haziran: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Vaatleri

Verification: f620c14aed060f2a
26.05.2018
A+
A-

Genel (TBMM) ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştır. 24 Hazirana 20 günden az kaldı, peki partilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık vaatleri ne? Kim gelirse Türkiye tarım ve hayvancılığı kazanacak? Kim tarım ve hayvancılığı dert edindi? Sizler için partilerin (AK Parti ve CHP) gıda, tarım ve hayvancılık vaatlerini toparladık.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

360 sayfalık seçim bildirgesinde 8 sayfalık Gıda ve Tarım alanına müstakil olarak ayrılmıştır (Çevre ve Şehircilik hariç). Gıda ve Tarım kısmına ilk başta 2002’den 2017’ye kadar yaptıklarını 2002 öncesi ile karşılaştırmalı veren AK Parti, 24 Haziran 2018’de seçildiği takdirde neler yapacağını ikinci kısıma bırakmış.

Karşılaştırmadan bazı satır başları:

– 2002’de 36,9 milyar TL olan tarımsal gelirimizi, 2017 yılında 188,7 milyar TL’ye ulaştırdık.

– 2002 yılında 4 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri toplam ihracatımızı, 2017 yılında 17,6 milyar dolara çıkardık.

– Toplam tarımsal destekleme ödemeleri 2002 yılında 1,8 milyar TL iken, 2017 yılında 12,9 milyar TL olarak gerçekleştirdik.

– 2002 yılında 421 bin ton olan toplam kırmızı et üretimini, 2017 sonu itibarıyla 1,1 milyon tona, 2002 yılında 696 bin ton olan beyaz et üretimini de 2017 sonu itibariyle 2,1 milyon tona ulaştırdık.

– 2002 yılında 8,4 milyon ton olan süt üretimini, 2017 yılında 20,7 milyon tona çıkardık.

24 Haziran’da seçilmeleri halinde neyi vaadediyorlar?

– 2023 yılında Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasılamızı 150 milyar dolara, tarımsal ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmış, bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

– Önümüzdeki dönemde kümülatif olarak 8,5 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamlayacağız ve tarla içi geliştirme hizmetlerini destekleyeceğiz.

– 2018 yılında çiftçilerimize toplam 14,5 milyar TL destekleme ödemesi yapacağız.

– 81 il ve 250 köyde Birlikte Üretim Modelini hayata geçireceğiz.

– 2020 yılına kadar IPARD-II kapsamındaki destekleri sürdüreceğiz. Sağlayacağımız 5,2 milyar TL hibe ile 10 bin yeni yatırımı destekleyeceğiz,
50 bin yeni istihdam oluşturacağız. Kırsal alana 8,4 milyar TL’lik yatırım kazandıracağız.

– Sertifikalı tohum üretimini 2 milyon tona çıkaracağız. Sertifikalı tohum kullanımına destek vereceğiz.

– Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesini sağlayacağız. Uzun süreli kiralama garantisi kapsamında özel sektöre lisanslı depo yaptıracağız. 2018 yılında 2,5 milyon ton kapasiteli depo yapımını tamamlayacağız.

– Hazine arazilerimizi kullanan çiftçilerimize kullandıkları arazilere 10 yıl boyunca kullanım hakkı veriyoruz. Çiftçilerimiz, 10 yılın sonunda da isterlerse bu arazileri satın alabilecekler veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyebilecekler.

– Ülkemizde orman alanlarını çoğaltmak, erozyonu önlemek, ceviz, badem, zeytin vb. ürünlerin üretimini desteklemek üzere 10 bin dönüme
kadar Hazine taşınmazını gerçek ve tüzel kişilere kiralama amaçlı olarak arz edeceğiz.

– Ülkemizin hayvan varlığını artırmak amacıyla, Ziraat Bankası kredi olanaklarıyla şartları uygun olan yetiştiricilere 250 bin damızlık gebe düve, 300 başa kadar olmak üzere toplamda 500 bin baş damızlık koyun vereceğiz.

– Kurulma aşamasındaki 17 Araştırma ve Eğitim Merkezimiz ile Ar-Ge çalışmalarına hız vereceğiz.

– Gıda üretiminde markalaşmaya yönelik olarak KOBİ’leri destekleyeceğiz.

– Biyo-terörizm ve biyo-tehdit için ulusal önleyici tedbirlerimizi içeren zorunlu kılavuzları hazırlayacağız.

– Gıdalarda tuz ve şeker azaltılmasına teknolojinin imkân verdiği ölçüde devam edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

İktidar partisinin (AK Parti’nin) seçim vaatlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık vaatlerini derledik. CHP’nin 240 sayfalık seçim bildirgesinin 5 sayfasını gıda, tarım ve hayvancılığa ayırmış (çevre, doğa, iklim değişikliği gibi konular hariç). CHP suan hükümette olmadığı için ne yaptık kısmı değilde ne yapacağız kısmını belirtmiş.

CHP’nin seçim bildirgesinden tarım ve hayvancılık ile ilgili bazı satırbaşları

• Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi’ni uygulayacağız. GSYH’nin % 1’i kadar vereceğimiz tarım desteklerini iki katına çıkaracağız.

• Tarımsal üretimde kullanılan tohum, gübre ve tarım ilacı gibi girdilerin vergilerini düşürerek, maliyetleri aşağıya çekeceğiz.

• Çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarının faizlerinin tamamını sileceğiz.

• Türkiye’deki tüm tarımsal ve hayvansal üretimi kayıt altına alan, Üretici Kayıt Sistemi’ni oluşturacağız. Sisteme kayıtlı üreticilerin SGK primlerinin tamamının devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız.

• Tüm ürünleri, üretim araçlarını ve hayvanları, sisteme kayıt edildikleri anda primleri devlet tarafından karşılanacak şekilde, tarım sigortası kapsamına dahil edeceğiz.

• Şeker fabrikalarının özelleştirme ihalelerini iptal edeceğiz. Pancar Üreticileri Kooperatifleri ve işçi sendikalarını fabrikalara ortak ederek yönetime dahil edeceğiz.

• Şeker pancarı üretimini artıracağız. Gıda fazlası şekeri, akaryakıtla harmanlanacak biyoetanole dönüştürerek, enerji ithalatını azaltacağız. Biyoyakıtları ÖTV ve KDV’den muaf tutacağız.

• Her köylüye evinin, ahırının, garajının çatısına ya da bahçesine en az 10 kW gücünde güneş paneli kurabileceği ekipman ve teknik yardımı 10
yıl vadeli ve sıfır faizli kredi ile sağlayacağız.

• Sulama birliklerine ve su şebekesi pompalama gereksinimi olan köylere sıfır faizli 10 yıl vadeli kredi temin ederek, enerji ihtiyaçlarını güneşten karşılamalarını sağlayacağız.

• En az 40 bin ziraat mühendisi, veteriner ve tekniker istihdamı sağlayacağız.

• “Fındık Borsası”nı Karadeniz’de kuracağız.

• 2018 yılı fındık alım fiyatını en az 15 TL olarak belirleyeceğiz. Rekoltedeki dalgalanmaya karşı üreticinin gelirini garanti altına alacak bir taban fiyat uygulaması geliştireceğiz.

• Çay alım kotasını kaldıracağız. Çay-Kur’un üreticinin bütün çayını almasını sağlayacağız.

• Okul sütü programını yeniden tasarlayarak, kamu alımlarını sektörü desteklemek üzere kullanacağız.

• Açık deniz balıkçılığını ve dondurulmuş ürünleri teşvik edeceğiz.

• Su ürünleri sektöründe sürdürülebilir avcılığı sağlayan, tatlı su balıkçılığını destekleyen tedbirler alacağız.

• Dondurulmuş gıda sektöründe atıl kapasitenin kullanılmasına dönük eşgüdümü artıracağız. Kış ve bahar aylarında üretilen ürünlerin işlenmesini sağlayacağız.

• Yem sanayini tamamen yerli ürün ve ham madde işler hale getireceğiz.

• Teknoloji liseleri açacağız. Ülkemizin kalkınma stratejileri açısından öncelik verdiği kod yazılımı, mekatronik, biyoteknoloji, tarım vb. sektörlerde bu liselerin kurulmasını sağlayacağız.

• Mayınlı arazilerin en kısa sürede temizlenmesini sağlayacak, bu arazileri topraksız köylülere dağıtarak tarıma kazandıracağız.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.