Genel

TÜRKİYE’DE ZEYTİN 2: TÜRKİYE ZEYTİN ÜRETİMİNDE BÖLGELER Bu yazı,Kuşadası Ticaret Odası (KUTO). Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı raporundan yararlanılarak hazırlanmıştır.  Ege Bölgesinde, zeytin üretiminin %80’i yağlık, %20’si de sofralık olarak işlenmektedir. Bu ürünlerin pazarlanma oranları ise yaklaşık %78’dir. Geriye kalan bölümü iç tüketime ayrılmaktadır. Karadeniz ve Akdeniz arasında bir geçiş alanı olan Marmara bölgesinde ise durum tersine: %90’ı sofralık ve %10’u yağlık. Türkiye’nin toplam sofralık zeytin üretiminin %40’ı bu bölgede gerçekleşirken,

TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA 12: KOOPERATİFÇİLİK ÇALIŞMALARI             Bu haftaki yazıda Türkiye’de tarımsal kooperatifçilikle ilgili kısa bilgiler vereceğim.              Kooperatifçilik tanımıyla başlayacak olursak, kelime (Co-operation) birlik anlamında Co ve çalışma anlamında operation sözcüklerinin birleşmesinden, latince’de işbirliği anlamına gelen Cooperatio sözcüğünden türetilmiştir. Kooperatifçilik pek çok şekilde tanımlanmaktadır.  Mülayim hoca kooperatifi, ‘bireylerin tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi bir biçimde ve maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya

Bu yazıda değer biçme yöntemlerinin meyvelik arazilerde nasıl uygulandığına değinilecektir. Yazının değerleme konusu ile ilgililere faydalı olmasını umarım. Meyvelik ve Ağaçlıklarda Gelir Yöntemi Uygulamalarına Bakarsak; Meyve arazilerinde değerlemenin amacının bilinmesi, doğru bir değerleme yapılabilmesi, sonuçların istenen şekilde açıklanabilmesi ve yorumlanabilmesi açısından önemli ve gerekli olmaktadır. Meyve arazilerinin değerleri üzerinde çok sayıda faktör etkili olabilmekte, ayrıca ekonomik şartlara göre değer de değişebilmektedir. Öte yandan meyve arazilerinin değerlemesinde amaca göre kullanılacak yöntem

TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA 11: KIRSAL GÖÇ Bu haftaki yazıda üzerinde duracağım konu kısaca kırsal göç kavramı konusu olacaktır. Kırsal göç, bireylerin veya toplulukların kırsal yerleşim birimlerinden ekonomik, toplumsal, siyasi nedenlerle kentlere gitmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bu göçler tarımda mevsimlik işgücünde görüldüğü üzere döneme bağlı süreli ya da kırsalda yaşadığı yerle bağını kesecek şekilde kente taşınması gibi süresiz veya kamulaştırma örneği gibi zorunlu ya da kişinin çocuğunun eğitim hayatında yanında olmak istemesi

İbrahim Saraçoğlu Kimdir?

İbrahim Saraçoğlu Kimdir? Daha çok alternatif tıpla ilgili araştırmaları ile ön planda olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirildikten sonra medyada daha da çok ön plana çıkmaya başlayan Kimya profesörüdür. Biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı olan İbrahim Adnan Saraçoğlu, Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015 yılında Cumhurbaşkanı başdanışmanı oalrak atanmıştır. 1949 yılında Safranbolu’da doğan İbrahim Adnan Saraçoğlu kimyager, akademisyen, biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanıdir. Kimya eğitimini tamamladıktan sonra 1982 yılında Avusturya Graz

Atık Yağlar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Atık Yağlara ne Yapılmalı? Çevre belki de insana bırakılan en büyük emanet ve miraslardan biridir. Dolayısıyla çevreyi hem kendi yaşam kalitemiz için hem de gelecek nesillerin kalitesi için elimizden gelenden fazlasını yapmalıyız. Bu konu için şimdiye kadar edindiğimiz bazı alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyorsa bile çevreyi korumak adına bunu göze almaktan zevk duymalıyız. Atık yağlar çevreye karşı görevlerimizden biri.. Yazıya başlamadan önce doğrudan belirtmek gerekir ki atık yağlar sadece lavaboya dökülerek çevreye